کیس تعمیر خرابی کابل

نمونه ای از تعمیر عیب کابل مبدل اولتراسونیک C1-6-D

مدل OEM مربوطه C1-6-D
فرکانس 2-6 مگاهرتز
دسته خدمات تعمیر مبدل اولتراسونیک
زمان تحویل 1-3 روز کاری
دوره ضمانت 1 سال

نتیجه تشخیص عیب پروب اولتراسونیک: آسیب پوست کابل و سپر بیرونی، غلاف زرد.

جلوه های تصویر قبل از تعمیر

کیان (1)
کیان (2)

راه حل ما: کابل تعمیر، آستین دم را عوض کنید

افکت تصویر بعد از تعمیر

هو (1)
هو (2)

نمونه موردی تعمیر خطای کابل مبدل اولتراسونیک S5-1 IU22

مدل OEM مربوطه S5-1 IU22
فرکانس 1-5 مگاهرتز
دسته خدمات تعمیر مبدل اولتراسونیک
زمان تحویل 1-3 روز کاری
دوره ضمانت 1 سال

نتیجه تشخیص عیب پروب اولتراسونیک: پیری کابل

جلوه های تصویر قبل از تعمیر

کیان

راه حل ما: کابل را تعویض کنید

افکت تصویر بعد از تعمیر

هو

ما می توانیم انواع لوازم جانبی مبدل اولتراسونیک را در اختیار شما قرار دهیم و مطابق نیاز شما به شما خدمات ارائه دهیم.

در هر زمان که سؤالی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید، ما یک به یک به شما پاسخ خواهیم داد.

نمونه ای از تعمیر عیب کابل مبدل اولتراسونیک RAB4-8L

مدل OEM مربوطه RAB4-8L
فرکانس 4-8 مگاهرتز
دسته خدمات تعمیر مبدل اولتراسونیک
زمان تحویل 1-3 روز کاری
دوره ضمانت 1 سال

نتیجه تشخیص عیب پروب اولتراسونیک: کابل ها کهنه می شوند و بسیاری از خطوط سیگنال شکسته می شوند.

جلوه های تصویر قبل از تعمیر

کیان

راه حل ما: کابل را تعویض کنید

افکت تصویر بعد از تعمیر

هو

ما می توانیم انواع لوازم جانبی مبدل اولتراسونیک را در اختیار شما قرار دهیم و مطابق نیاز شما به شما خدمات ارائه دهیم.

در هر زمان که سؤالی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید، ما یک به یک به شما پاسخ خواهیم داد.

مبدل اولتراسونیک L9-3 IU22 کابل تعمیر عیب نمونه مورد

مدل OEM مربوطه L9-3 IU22
فرکانس 3-9 مگاهرتز
دسته خدمات تعمیر مبدل اولتراسونیک
زمان تحویل 1-3 روز کاری
دوره ضمانت 1 سال

نتیجه تشخیص عیب پروب اولتراسونیک: کابل ها کهنه می شوند و بسیاری از خطوط سیگنال شکسته می شوند.

جلوه های تصویر قبل از تعمیر

کیان (1)
کیان (2)

راه حل ما: کابل را تعویض کنید

افکت تصویر بعد از تعمیر

wxh1
wxh2

ما می توانیم انواع لوازم جانبی مبدل اولتراسونیک را در اختیار شما قرار دهیم و مطابق نیاز شما به شما خدمات ارائه دهیم.

در هر زمان که سؤالی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید، ما یک به یک به شما پاسخ خواهیم داد.

نکات نگهداری روزانه:سیم تا نشده، درهم نیست، ضدعفونی باید مراقب باشد.

ما می توانیم انواع لوازم جانبی مبدل اولتراسونیک را در اختیار شما قرار دهیم و مطابق نیاز شما به شما خدمات ارائه دهیم.

در هر زمان که سؤالی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید، ما یک به یک به شما پاسخ خواهیم داد.

ما مشتاقانه منتظر تبدیل شدن به یک شریک بلند مدت و برد برد با شما هستیم.

تیم ما آماده خدمت رسانی به شما می باشد.